RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE AKADEMSKEGA ZBORA FDV IZ VRST ŠTUDENTOV

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, Statutom UL, pravili FDV in ŠS FDV

 

R A Z P I S U J E M O

 

kandidacijski postopek za volitve 37 /sedemintrideset/ študentskih predstavnikov v

Akademski zbor Fakultete za družbene vede.

 

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do ponedeljka, 8. maja 2017, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2016/2017 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Obrazec za prijavo lahko najdete tukaj.

Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji redni seji ŠS FDV.

 

V Ljubljani, 25. aprila 2017

 

                                                                                                          Laura Koudela

                                                                              Podpredsednica Študentskega sveta FDV

Additional information