RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE AKADEMSKEGA ZBORA FDV IZ VRST ŠTUDENTOV

 

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, Statutom UL, pravili FDV in ŠS FDV

 

R A Z P I S U J E M O

 

kandidacijski postopek za volitve 37 /sedemintrideset/ študentskih predstavnikov v Akademski zbor Fakultete za družbene vede.

 

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do ponedeljka, 8. maja 2017, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

 

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2016/2017 in poznavanje študijske in študentske problematike.

 

Obrazec za prijavo je objavljen na spletnih straneh ŠS FDV (ssfdv.org) poleg novice o razpisu.

 

Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji redni seji ŠS FDV.

 

V Ljubljani, 25. aprila 2017

Laura Koudela

Podpredsednica Študentskega sveta FDV

 

Obrazec in razpis

Additional information