RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SENATA IZ VRST ŠTUDENTOV

RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SENATA FDV IZ VRST

ŠTUDENTOV

 

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, pravili FDV in ŠS FDV.

 

R A Z P I S U J E M O

 

kandidacijski postopek za volitve 1 /enega/ študentskega predstavnika v

Senat Fakultete za družbene vede.

 

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do srede, 14. junija 2017 (do 12. ure), v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2016/2017 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Kandidati morajo poleg osnovnih podatkov o kandidaturi oddati še motivacijsko pismo, v katerem dokažejo poznavanje delovanja fakultete ter poznavanje in sposobnost reševanja študijske problematike.

 Obrazec za prijavo je objavljen tukaj Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji seji ŠS FDV.

 

V Ljubljani, 5. junija 2017  

                                                                                                           Laura Koudela

                                                                           Podpredsednica Študentskega sveta FDV

 

 

Additional information