Seja začasnega delovnega telesa za identifikacijo potencialnih izbirnih predmetov

Z akreditacijo novih študijskih programov in prehoda iz 4 plus 1 na 3 plus 3, smo prišli v situacijo, ko star sistem in posledično predmeti na starih študijskih programov "ugašajo". Vse skupaj je problematično, saj "ugašanje" starih študijskih programov in s tem predmetov pomeni manjšo pestrost pri izbiri izbirnih predmetov študentov in študentk, ki še študirajo na starih študijskih programov (po sistemu 4 plus 1). Zaradi te problematike je Študentski svet stopil v kontakt z vodstvom fakultete in pridobil seznam morebitnih predmetov, ki bi se kljub temu lahko izvedli, ker je teh predmetov ogromno, je potrebno izbrati nekaj najbolj zanimivih in interesantnih, ki se bodo navkljub omenjeni problematiki lahko izvajali. Zaradi potrebe po čim širšem konsenzu je Študentski svet ustanovil delovno telo za identifikacijo potencialnih izbirnih predmetov, seja delovnega telesa bo potekala v torek, 26.3.2019, ob 18:00, v učilnici FDV 04, na sejo je vabljena čim širša javnost.

Prilagam vam še sklic konstitutivne seje delovnega telesa, 1. redne seje delovnega telesa in morebitne izbirne predmete med katerimi bomo izbirali.

Lep pozdrav

Kristjan Kos

Predsednik ŠS FDV

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online