RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 ZA SMER NOVINARSTVO

 

RAZPIS O ZAČETKU NADOMESTNIH VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA ŠTUDIJSKO SMER NOVINARSTVO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/19

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organę članic Univerze v Ljubljani se razpiše volitve nadomestne volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede za študijsko smer novinarstvo.

 

Študentski svet FDV sestavlja enaindvajset (21) članov. Sestavljen je iz po enega predstavnika vsake študijske smeri na 1. (dodiplomski) stopnji študija (skupaj trinajst predstavnikov), petih predstavnikov 2. stopnje študija (ne glede na smer študija) in treh predstavnikov 3. stopnje študija (ne glede na smer študija). Za Člana Študentskega sveta FDV lahko kandidira vsak študent FDV (redni ali izredni), ki ima v tem študijskem letu status študenta. Na omenjenih volitvah se bo volilo samo predstavnika za smer novinarstvo, saj je predhodna članica odstopila

 

Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko smer novinarstvo za študijsko leto 2018/19 se javno objavi 7. 5. 2019 na oglasni deski fakultete in spletni strani ŠS FDV.

 

Vlaganje kandidatur bo potekalo med 8. 5. 2019 in 14. 5.2019. Kandidature morajo vsebovati ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko, potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto, datum in lastnoročni podpis kandidata. Vloge za kandidature, ki jih dobite na spletni strani Študentskega sveta FDV (http://www.ssfdv.org/), lahko oddate v nabiralnik Študentskega sveta FDX/ najkasneje do srede, 1. 5. 2019 do 12. ure. Za prejete kandidature volilni odbor FDV izdaja potrdila, ki jih predhodno pripravi volilni odbor ŠS UL.

 

Volitve bodo potekale v sredo, 15. maja 2019 med 9. in 16. uro na fakulteti, pred predavalnico FDV-I.

 

Člane Študentskega sveta FDV za smer novinarstvo se voli na neposrednih volitvah, s tajnim glasovanjem

 

Na podlagi predloga ŠS FDV za člane volilnega odbora FDV imenujemo: Rok Kofol (predsednik), Lea Plut in Rok Dolenc

Razpis, Kandidaturni obrazec, Sklep

Kristjan Kos, predsednik ŠS FDV

 

 

 

 

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online