DRUGI RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE

Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠS FDV) razpisujeta 4 prosta mesta za tutorje študente: 

       2 tutorja študenta za študijski program Analitska sociologija

       2 tutorja študenta za študijski program Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Delo tutorja obsega:

       Izobraževanje o delovanju fakultete, študijski problematiki in študentski organiziranosti;

       Svetovanje in pomoč študentom glede zgoraj navedenih tem;

       Pomoč pri sprejemu brucev;

       Pomoč pri izvedbi informativnih dni;

       Evalvacijo študijskega procesa in tutorskega dela.

Narava dela zahteva vsaj delno predhodno poznavanje delovanja fakultete, študijske problematike in narave študentske organiziranosti, vestnost in komunikativnost. 

Študentje tutorji se bodo morali predvidoma zadnji teden v septembru udeležiti usposabljanja za tutorje študente, o katerem bodo obveščeni.

 

Pogoj za prijavo je predviden status študenta FDV v študijskem letu 2019/20.

Zaradi narave dela je zaželeno, da je tutor študent v študijskem letu 2019/20 študent/ka vsaj 3.

letnika dodiplomskega študija ali študent/ka podiplomskega študija. 

Prijave pošljite do vključno 28.8.2019 na naslov prodekanje študentke, Laure Koudele:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na razpis se prijavite s priloženim obrazcem. Obravnavali bomo samo popolne vloge.  

Rezultati razpisa bodo znani predvidoma 29.8.2019 in bodo javno objavljeni na spletnih straneh FDV in ŠS FDV. V primeru, da se razpisana mesta ne bodo zapolnila, se razpis za prosta mesta ponovi.

 razpis

obrazec

 

Laura Koudela,

Prodekanja študentka Fakultete za družbene vede

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online