RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SENATA FDV IZ VRST ŠTUDENTOV 2019/20

V skladu s 35. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, pravili FDV in ŠS FDV.

R A Z P I S U J E M O

kandidacijski postopek za volitve 5 /petih/ študentskih predstavnikov v Senat Fakultete za družbene vede.

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do srede, 4. decembra 2019, do 12.00 ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2019/2020 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Kandidati morajo poleg osnovnih podatkov o kandidaturi oddati še motivacijsko pismo, v katerem dokažejo poznavanje delovanja fakultete ter poznavanje in sposobnost reševanja študijske problematike.

Obrazec za prijavo je objavljen na spletni strani ŠS FDV.  Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji seji ŠS FDV, ki bo potekala v sredo 4. decembra 2019 ob 18.uri.

Kandidaturni obrazec najdete tukaj.

 

V Ljubljani, 28. novembra 2019 

                                                                                                                                                              Kristjan Kos
                                                                           Predsednik Študentskega sveta FDV

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online