PONOVNI RAZPIS ZA PREDSTAVNIKE KATEDER 2019/20

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov vŠtudentske svete clanic in organe članic Univerze v Ljubljani.

R A Z P I S U J E M O

kandidacijski postopek za predstavnika oziroma člana Katedre za analitsko sociologijo, Katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov, Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo, Katedre za teoretsko analitsko politologijo, Katedre za analizo politik in javno upravo, Katedro za mednarodne odnose, Katedre za obramboslovje, Katedre za kulturologijo, Katedre za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, Katedre za medijske in komunikacijske študije in Katedre za novinarstvo.

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do ponedeljka, 4. december 2019, do 12. ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2019/2020 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Vsak kandidat lahko kandidira le na svoji katedri iz področja študija.

Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji redni seji Študentskega sveta FDV, ki bo predvidoma potekala v sreda, 4. decembra 2019, ob 18:00, v FDV 10.

Kandidaturni obrazec najdete tukaj.

 

V Ljubljani, 28. novembra 2019

Kristjan Kos
predsednik Študentskega sveta FDV

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online