RAZPIS ZA PRODEKANA ŠTUDENTA 2019/20

skladu s 35. členom Poslovnika Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

RAZPISUJEMO

 kandidacijski postopek za prodekana študenta.

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do sred, 4. decembra 2019, do 12. ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.  

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2019/2020 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji redni seji ŠS FDV, ki bo v sredo, 4. decembra 2019, ob 18. uri na FDV.

 OBRAZEC za kandidaturo se nahaja tukaj.

V Ljubljani,  28. novembra 2019

Kristjan Kos
Predsednik Študentskega sveta FDV

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online