PONOVNI RAZPIS ZA PREDSTAVNIKE KATEDER 2019/20 DI&AS

PONOVNI RAZPIS ZA PREDSTAVNIKE KATEDER

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov vŠtudentske svete clanic in organe članic Univerze v Ljubljani.

R A Z P I S U J E M O

kandidacijski postopek za predstavnika oziroma člana Katedre za analitsko sociologijo, Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo,.

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do ponedeljka, 16. januarja 2029, do 12. ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2019/2020 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Vsak kandidat lahko kandidira le na svoji katedri iz področja študija.

Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji redni seji Študentskega sveta FDV, ki bo  potekala v četrtek, 16. januarja 2019, ob 18:00, v FDV 10.

Obrazec

Razpis

 

V Ljubljani, 9. januar 2020

Kristjan Kos
predsednik Študentskega sveta FDV

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online