Objavljamo POZIV

 

Poziv za člane razpisne komisije

 

 

 

V skladu s 7. členom Pravilnika o (so)financiranju obštudijske dejavnost na Fakuteti za družbene vede

 

 

 

Objavljamo POZIV

 

za 3/tri člane razpisne komisije, za prvi razpis v sklopu s Pravilnikom o (so)financiranju obštudijske dejavnosti na Fakulteti za družbene vede.

 

 

 

Prijave za funkcijo je potrebno oddati do torka, 21. maja  2019, do 12.00 ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV ali osebno prodekanu študentu FDV.

 

 

 

Predlagani kandidati morajo biti člani vsaj enega društva, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na razpisu.

 

 

 

 

 

Kandidati morajo poleg osnovnih podatkov v kandidaturi oddati še potrdilo predstavnika društva o predlogu kandidata.

Poziv

Obrazec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ljubljani, 16. maj 2019

 

 

 

                                                                                                   Predsednik ŠS FDV

 

Kristjan Kos

 

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online