PONOVNI RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SENATA FDV IZ VRST ŠTUDENTOV

 

RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SENATA FDV IZ VRST ŠTUDENTOV

 

V skladu s 35. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, pravili FDV in ŠS FDV.

 

R A Z P I S U J E M O

 

kandidacijski postopek za volitve 1 študentskega predstavnika v Senat Fakultete za družbene vede.

 

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do četrtka, 23. maja 2019, do 12.00 ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

 

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2018/2019 in poznavanje študijske in študentske problematike.

 

Kandidati morajo poleg osnovnih podatkov o kandidaturi oddati še motivacijsko pismo, v katerem dokažejo poznavanje delovanja fakultete ter poznavanje in sposobnost reševanja študijske problematike.

 

Obrazec za prijavo je objavljen na spletni strani ŠS FDV.  Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji seji ŠS FDV, ki bo potekala v četrtek 23. maja 2018 ob 18.uri.

 

Razpis

Obrazec

 

V Ljubljani, 17. maja 2019

 

                                                                                                                                                                Kristjan Kos
                                                                            Predsednik Študentskega sveta FDV

 

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online