Kandidacijski postopek za volitve 27 /sedemindvajset/ študentskih predstavnikov v Akademski zbor Fakultete za družbene vede

 

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, pravili FDV in ŠS FDV.

 

 

 

R A Z P I S U J E M O

 

 

 

kandidacijski postopek za volitve 27 /sedemindvajset/ študentskih predstavnikov v

 

Akademski zbor Fakultete za družbene vede.

 

 

 

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do četrtka, 23. maja 2019 (do 12. ure), v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

 

 

 

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v

 

študijskem letu 2018/2019 in poznavanje študijske in študentske problematike.

 

 

 

 

 

Obrazec za prijavo je objavljen na spletnih straneh ŠS FDV (ssfdv.org) poleg novice o razpisu.

 

 

 

Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji redni seji ŠS FDV, ki bo 23. 5. 2019

 

na Fakulteti za družbene vede ob 18.00.

 

Razpis

 

Obrazec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ljubljani, 17. maja 2019 

 

 

 

 

 

Kristjan Kos

 

Predsednik Študentskega sveta FDV

 

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online