Novice

RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SENATA IZ VRST ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/19

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, pravili FDV in ŠS FDV.

R A Z P I S U J E M O

kandidacijski postopek za volitve 5 /petih/ študentskih predstavnikov v Senat Fakultete za družbene vede.

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do torka, 27. novembra 2018, do 12.00 ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2018/2019 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Kandidati morajo poleg osnovnih podatkov o kandidaturi oddati še motivacijsko pismo, v katerem dokažejo poznavanje delovanja fakultete ter poznavanje in sposobnost reševanja študijske problematike.

Obrazec za prijavo je objavljen tukaj.  Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji seji ŠS FDV, ki bo potekala v četrtek 29. novembra 2018 ob 16.uri.

V Ljubljani, 20. novembra 2018 

                                                                                                                                                              Kristjan Kos
                                                                           Predsednik Študentskega sveta FDV

RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SENATA IZ VRST ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/19

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, pravili FDV in ŠS FDV.

R A Z P I S U J E M O

kandidacijski postopek za volitve 5 /petih/ študentskih predstavnikov v Senat Fakultete za družbene vede.

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do torka, 27. novembra 2018, do 12.00 ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2018/2019 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Kandidati morajo poleg osnovnih podatkov o kandidaturi oddati še motivacijsko pismo, v katerem dokažejo poznavanje delovanja fakultete ter poznavanje in sposobnost reševanja študijske problematike.

Obrazec za prijavo je objavljen tukaj.  Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji seji ŠS FDV, ki bo potekala v četrtek 29. novembra 2018 ob 16.uri.

V Ljubljani, 20. novembra 2018 

                                                                                                                                                              Kristjan Kos
                                                                           Predsednik Študentskega sveta FDV

 

REZULTATI VOLITEV ŠSFDV 2018/2019

Rezultate volitev v Študentski svet FDV si lahko ogledate tukaj.

Vsem izvoljenim predstavnikom čestitamo in jim želimo uspešno ter predvsem produktivno leto.

RAZPIS ZA PREDSTAVNIKE KATEDER 2018/19

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov vŠtudentske svete clanic in organe članic Univerze v Ljubljani

R A Z P I S U J E M O

kandidacijski postopek za predstavnika oziroma člana Katedre za analitsko sociologijo, Katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov, Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo, Katedre za teoretsko analitsko politologijo, Katedre za analizo politik in javno upravo, Katedro za mednarodne odnose, Katedre za obramboslovje, Katedre za kulturologijo, Katedre za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, Katedre za medijske in komunikacijske študije in Katedre za novinarstvo.

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do torka 27. novembra 2018, do 12. ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2018/2019 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Vsak kandidat lahko kandidira le na svoji katedri iz področja študija.

Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji redni seji Študentskega sveta FDV, ki bo potekala v četrtek 29. novembra 2018 ob 16.uri.

Obrazec za kandidaturo lahko najdete tukaj

V Ljubljani, 20. novembra 2018.

Kristjan Kos
predsednik Študentskega sveta FDV

KANDIDATNA LISTA ZA VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE 2018/19

Kandidatno listo za volitve v Študentski svet FDV za študijsko leto 2018/2019 si lahko ogledate tukaj:

https://drive.google.com/file/d/1JV2kdJgN3vu7mGMhJ5LrtOvRJBuIPmBw/view?usp=sharing

 

Volitve bodo potekale v sredo, 7. novembra 2018 med 9.00 in 16.00 uro.

Subcategories

Additional information