Senat in komisije

 

Senat FDV

je najvisji organ fakultete. Ena petina vseh senatorjev je studentov (5 predstavnikov). Senat razpravlja in odloca o strokovnih vprasanjih s podrocja izobrazevalnega, znanstveno-raziskovalnega dela in razvoja Fakultete, o kadrovskih zadevah, zadevah podiplomske sole, priznavanju in vrednotenju izobrazevanja, kakovosti predmetnika, nazivih, studentskih predlogih in pobudah itd.

 

Studentje senatorji: Domen Kos, Klemen Peran, Urban Spital, Janja Zdovc, Zan Bokan

 
 

Upravni odbor FDV

odloca o financnih zadevah Fakultete za druzbene vede, o ceniku storitev, visini vpisnine itd. Interese studentov zastopa en predstavnik.

 

Predstavnik studentov: Domen Kos.

 

Komisija za studijske zadeve

Komisija za studijske zadeve je delovno telo Senata FDV, obravnava studijske zadeve s podrocja dodiplomskega, magistrskega studija in podrocje vsezivljenjskega ucenja; izvaja dolgorocne naloge v razvijanju studijskih programov fakultete in tehnologije studija na studiju prve in druge stopnje (redni studij,

izredni studij in studij na daljavo);pripravlja predloge novih studijskih programov studija prve in druge stopnje in predloge za spremembo in dopolnitev obstojecih, itd. V tej komisiji imamo studentje dva predstavnika.

 

Predstavnika studentov: Zan Bokan, Janja Zdovc.

 

Disciplinska komisija FDV

je komisija Senata FDV, ki obravnava disciplinsko odgovornost studentov po pravilniku o Disciplinski odgovornosti studentov. Dva studentska predstavnika skrbita za objektivnost disciplinskega postopka. V tej komisiji imamo studentje dva predstavnika in dva nadomestna predstavnika.

Predstavniki studentov: Josipa Andric, Klemen Peran in Ema Knez (nadomestni), Kristjan Runovc (nadomestni).

 

Komisija za samoocenjevanje kakovosti FDV

je komisija Senata FDV, ki spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost dela fakultete, studijskih programov, znanstvenoraziskovalnega ter strokovnega dela. V tej komisiji imamo studentje enega predstavnika.

 

Predstavnik studentov: Zan Bokan.

 

Komisija za Presernove nagrade

Komisija za Presernove nagrade studentom odloca o tem, kdo izmed studentov bo nominiran in prejel Presernovo nagrado. 

 

Predstavnik studentov: Jernej Stromajer.

 

Komisija za doktorski studij

Se ukvarja z nacinom studija, razpisanimi programi 3. stopnje, in problemi doktorskega studija. 

 

Predstavnica studentov: Ana Pavlic.

 

Komisija za etiko - castno razsodisce

 

Predstavnik studentov: Klemen Mesarec.

 

Komisija za spremembo pravil FDV

 

Predstavnik studentov: Kristjan Runovc.

 

 

KOMISIJE STUDENSKEGA SVETA:

 

Komisija za habilitacije pedagoskih delavcev

pripravlja mnenja o napredovanju pedagoskih delavcev na podlagi studentskih anket in odzivov studentov, pridobiva mnenja studentov in po potrebi izvaja pogovore s kandidati med pedagogi.

 

Predsednik komisije: Anej Peter Lah.

Clani: Kaja Fikfak, Peter Knific, Tilen Erjavec, in Jernej Cesnik.

 

Komisija za studentsko in studijsko problematiko

obravnava mnenja in pritozbe studentov ter jih posreduje prodekanu studentu in prodekanu za dodiplomski studij. Skrbi za sprotno spremljanje in resevanje studijskih problemov, pobud, napak itd.

 

Predsednik komisije: Luka Klansek.

Clani: Erina Rener Borovic, Zan Bokan, Faris Koncan, Kristjan Runovc, Janja Zdovc, Sebastian Pepelnak.

 

 

 

 

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online